How to use “In spite of/Despite”&”Although/Even though”?

Bu bölümde -e rağmen anlamına gelen dört ifadeyi inceliyoruz. 

in spite of/despite ve although/even though. Hepsi de anlam olarak birbirine benzer, ancak kullanım şekillerine dikkat etmeliyiz. Örnek cümlelerle birlikte inceleyelim.

#english #ingilizce #learn #speak 


Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

00:00
00:00